Mgr. Oľga Czuczorová - notárka - Notársky úrad v Galante